Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Επικυρώθηκε η επιμήκυνση του δανείου των 80 δισ. ευρώ

Με τη συζήτηση για το νέο πακέτο διάσωσης προς την Ελλάδα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στην τελική ευθεία εισέρχεται η επικύρωση της επιμήκυνσης αποπληρωμής του δανείου των 80 δισ. ευρώ, που λαμβάνει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και η μείωση του επιτοκίου κατά μια ποσοστιαία μονάδα.

Η νέα συμφωνία, που αποφασίστηκε το Μάρτιο, «φέρνει» ελάφρυνση των δανειακών αναγκών της χώρας κατά 48,2 δισ. ευρώ έως και το 2015, αφού οι πληρωμές επιμερίζονται
σε περισσότερα έτη: Η χώρα θα έπρεπε να καλύψει συνολικές υποχρεώσεις (λήξεις, έλλειμμα κ.ο.κ.) 222,2 δισ. ευρώ στο διάστημα 2011 - 2015 και τελικά θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει 174 δισ. ευρώ. Το καθαρό ετήσιο όφελος εκτιμάται σε 800 εκατ. ευρώ (από τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα) και συνολικά 4 δισ. ευρώ στην πενταετία 2011 - 2015.

Πάντως με τη νέα διευθέτηση το δάνειο θα αποπληρωθεί το 2023, ενώ με την αρχική συμφωνία θα ξεχρεωνόταν το 2018, ενώ η χώρα θα πληρώνει τόκους για μεγαλύτερο διάστημα. Το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε τη νέα σύμβαση, που επικυρώθηκε τυπικά στα μέσα Μαΐου. Εκκρεμεί η επικύρωση της συμφωνίας από κάθε κράτος - μέλος που μετέχει στο δανεισμό. Μόλις ολοκληρωθεί η επικύρωση θα υπολογιστεί το μειωμένο επιτόκιο, αναδρομικά από την υπογραφή, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση από τόκους 800 εκατ. ευρώ κατ' έτος.
Τ
ο χαμηλότερο επιτόκιο και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων δεν θα ισχύει μόνο για τα δάνεια που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα (57 δισ. ευρώ), αλλά και για όσα έχουν ήδη εκταμιευθεί (53 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, η αρχική σύμβαση προέβλεπε ότι η αποπληρωμή του κεφαλαίου κάθε τμήματος του δανείου έφερε περίοδο χάριτος τριών ετών.
Οι τόκοι θα πληρώνονταν κάθε τρίμηνο με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor τριών μηνών (σήμερα στο 1,477%) πλέον περιθωρίου 3% για τα πρώτα τρία έτη και 4% για τα επόμενα έτη. Με βάση τη νέα συμφωνία:
  • Το περιθώριο δανεισμού μειώνεται κατά 1% (από 3% και 4% σε 2% και 3% αντίστοιχα).
  • Η περίοδος χάριτος επεκτείνεται σε 4,5 έτη.
  • Η συνολική διάρκεια του κάθε τμήματος του δανείου θα ανέρχεται σε 10 έτη.
Με τους νέους αυτούς όρους επιτυγχάνεται ελάφρυνση από το 2013 και μετά (7 δισ. ευρώ για το 2013, 20,2 δισ. ευρώ το 2014 και σε 21 δισ. ευρώ το 2015), η αποπληρωμή των 80 δισ. ευρώ θα ξεκινήσει από το 2017 και η μέση διάρκεια του δανείου από 4,5 χρόνια αυξάνεται σε 7,5 χρόνια. Ανάλογη απόφαση αναμένεται και από το ΔΝΤ για τα 30 δισ. ευρώ που συνεισφέρει.
Ελευθερία Αρλαπάνου
www.imerisia.gr  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου